LEGENDA
HAKOM NIJE VLASNIK OBJAVLJENIH PODATAKA, STOGA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU ŠTETU DO KOJE MOŽE DOĆI KORIŠTENJEM OBJAVLJENIH PODATAKA. IZVOR PODLOGE DOF5: DGU Posljednje osvježavanje podataka: Uredba o izmjenama Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN 10/2021)